с. л ь н и ц ¤

 
 
≤ Ћ № Ќ » ÷ я - мальовниче село «акарпатт¤, перша згадка про ¤ке датуЇтьс¤ 1450 р. ÷е одне з найб≥льших с≥л ”крањни, про що св≥дчить : його населенн¤, ¤ке складаЇ близько 8900 жител≥в; 37 вулиць; 3169 дворогосподарств, ¤к≥ знаход¤тьс¤ у сел≥ та площа населеного пункту становить близько 6140 га.–озташована в долин≥ р≥чки —ин¤к (притока ≤ршавки) у п≥дн≥жж¤ гори Ѕужера, в 4 км. в≥д районного центра ≥ зал≥зничноњ станц≥њ ≤ршава на л≥н≥њ Ѕерегово  ушниц¤.
–азом з цим, село займаЇ виг≥дне географ≥чне положенн¤. “обто на територ≥њ с. ≤льниц¤ чудовий кл≥мат, при ¤кому практично завжди висока урожайн≥сть, що даЇ велик≥ перспективи та хорош≥ умови дл¤ розвитку с≥льського господарства. Ќаселенн¤ села власними силами займаЇтьс¤ рослинництвом та тваринництвом. “обто майже кожне дворогосподарство маЇ своЇ господарство. ќсобливо вир≥зн¤Їтьс¤ фермерське господарство , ¤ке спец≥ал≥зуЇтьс¤ на сад≥вництв≥ р≥зних культур ( бобових, зернових, злакових тощо ), овоч≥в та фрукт≥в , а також вирощуванн¤ с≥льськоњ худоби. ќдним словом ,

≤льниц¤ маЇ високий аграрний потенц≥ал.
ƒаний населений пункт можна назвати агопромисловим.
“обто, тут дом≥нуЇ не т≥льки аграрна д≥¤льн≥сть, а й важка та легка промисловост≥ . ” сел≥ Ї р≥зн≥ п≥дприЇмства, ¤к≥ займаютьс¤ р≥зними видами д≥¤льност≥, а саме :
“зќ¬ ДЌова - “екстФ спец≥ал≥зуЇтьс¤ на пошитт≥ кожаного верхнього од¤гу ;
¬ј“ Д≤льницький завод ћ«”Ф виготовл¤Ї зварювальне устаткуванн¤ ;
“зќ¬ Д ленФ - обробка дерева та виготовленн¤ мебл≥в ;
“зќ¬ ДЋ≥гн≥тФ - видобуток бурого вуг≥лл¤ та бентон≥тових глин;
«акарпатський завод мастильного обладнанн¤ виготовл¤Ї мастильне обладнанн¤.
÷≥ велик≥ субТЇкти господарюванн¤ мають велике значенн¤ дл¤ економ≥чного та соц≥ального розвитку ≥ процв≥танн¤ села взагал≥. ” цих п≥дприЇмствах на виробництв≥ працюЇ значна частина населенн¤ села ≥ не т≥льки, що покращуЇ соц≥ально - матер≥альне становище людей. ¬≥д реал≥зованоњ продукц≥њ цих субТЇкт≥в господарюванн¤ та в≥д сплачених податк≥в до м≥сцевого бюджету надход¤ть кошти, за рахунок ¤ких провод¤тьс¤ роботи по покращенню благоустрою села та розвитку соц≥альноњ сфери. ¬арто також зазначити, що в с. ≤льниц¤ проживати близько 300 п≥дприЇмц≥в, функц≥онують 40 торг≥вельних одиниць ( магазини + торгов≥ точки) та 12 заклад≥в громадського типу ( бари, кафе, њдальн≥ ≥ т.п.). ¬се вищезазначене говорить про те, що село ≤льниц¤ - населений пункт, у ¤кому прогресуЇ та розвиваЇтьс¤ п≥дприЇмницька д≥¤льн≥сть, що у свою чергу в≥дображаЇтьс¤ на ≥нфраструктур≥ села ( будуютьс¤ нов≥ заклади та проводитьс¤ реконструкц≥¤ старих ). —≥льська влада активно та позитивно впливаЇ на створенн¤ взаЇмних та перспективних в≥дносин ≥ сп≥впрац≥ м≥ж державою та б≥знесом в межах територ≥њ населеного пункту.
–аз вже ми почали говорити про с≥льську владу, то центральним органом м≥сцевого самовр¤дуванн¤ села - Ї ≤льницька с≥льська рада, у д≥¤льн≥сть ¤коњ входить забезпеченн¤ соц≥ального захисту населенн¤ села та покращенн¤ благоустрою населеного пункту, представленн¤ ≥нтерес≥в держави, прийманн¤ р≥зних р≥шень у межах компетенц≥њ, контроль за д≥¤льн≥стю субТЇкт≥в господарюванн¤, ¤к≥ знаход¤тьс¤ на територ≥њ села, створенн¤ належних умов дл¤ розвитку ≥нфраструктури села, п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, культури та спорту у сел≥ та багато ≥ншого. ўодо соц≥альноњ сфери, то на територ≥њ с. ≤льниц¤ функц≥онують :
4 дошк≥лн≥ навчальн≥ заклади ( є 1, 2, 3, 4 ), у ¤ких перебувають близько 250 д≥тей ≥ працюють 90 чолов≥к ;
три загальноосв≥тн≥ школи ( ≤ ст., ≤-≤≤ ст. та ≤ - ≤≤≤ ст.), у ¤ких навчаютьс¤ близько 1100 учн≥в та працюють 100 вчител≥в ;
школа - ≥нтернат, в ¤к≥й навчаютьс¤ близько 160 учн≥в та працюЇ 40 вчител≥в; спортивно - гуман≥тарний л≥цей, ¤кий виник недавно, але вже про¤вив себе на високому р≥вн≥, що даЇ можлив≥сть юним спортсменам про¤вити себе ≥ займатис¤ спортом профес≥йно; дит¤ча школа мистецтв, ¤ка займаЇтьс¤ духовним розвитком д≥тей та навчаЇ њх мистецтва в област≥ музики, вишивки та малюванн¤;
л≥карська амбулатор≥¤ загальноњ практики ≥ с≥мейноњ медицини, в ¤к≥й працюють 40 ос≥б медперсоналу;
3 аптеки та 2 б≥б≥лотеки;
2 заклади культури: центр дозв≥лл¤ ДЎахтарФ та клуб ДЌовоселиц¤Ф.
≤льниц¤ - високорозвинуте рел≥г≥йне село, на територ≥њ ¤кого д≥ють 5 конфес≥й : православна, греко - католицька, ™’Ѕ, ј—ƒ та ’—ƒ.
≤з села беруть своњ кор≥нн¤ так≥ знаменитост≥ :
‘енич ¬асиль - видатний ≥ талановитий письменник, прогресивний л≥тератор «акарпатт¤ 1930 0 1940 рр., ¤кий написав знамениту книжку Дћужн≥стьФ.
≤ван √≈÷ ќ - в≥домий ≥ талановитий футбол≥ст ≥ тренер ”крањни, колишн≥й гравець нац≥ональноњ зб≥рноњ ”крањни по футболу.
Ќа територ≥њ ≤льницькоњ с≥льськоњ ради зареЇстрована громадська орган≥зац≥¤ Дћисливц≥в ≥ рибалокФ, в ¤ку вход¤ть 50 член≥в.
Ќаселений пункт багато чисельний та активний, тому в сел≥ часто та регул¤рно провод¤тьс¤ культурно - масов≥, спортивно - масов≥ заходи. ўор≥чно в≥дзначаютьс¤: ƒень перемоги, ƒень  онституц≥њ ”крањни, ƒень незалежност≥ ”крањни та день села - культурно - масове м≥роприЇмство, ¤ке називаЇтьс¤ Дƒень шахтар¤Ф ≥ проводитьс¤ в останню нед≥лю серпн¤.
ѕом≥ж тим провод¤тьс¤ р≥зн≥ виставки художньоњ самод≥¤льност≥, музичн≥ концерти на честь видатних естрадних виконавц≥в та музичних композитор≥в, виступи художн≥х колектив≥в та ансамбл≥в села, району, област≥ та ”крањни, масов≥ спортивн≥ змаганн¤ на честь видатних спортсмен≥в краю тощо —л≥д в≥дзначити так≥ дозв≥льно-масов≥ заходи, ¤к Дћ≥с - ƒюймовочкаФ, Дћ≥с - краси Ф та ≥н.
ўодо туристичноњ сфери, то на територ≥њ села розташован≥ так≥ обТЇкти туризму ¤к : природн≥й обТЇкт Д —мериковий кам≥ньФ, ¤кий характеризуЇтьс¤ мальовнич≥стю природи, красою та неповторн≥стю г≥рських пийзаж≥в ;
туристично-оздоровчий таб≥р Д«ачарована долинаФ, ¤ка пропонуЇ так≥ види послуг : полюванн¤; закарпатське сафар≥; купанн¤ в термальн≥й м≥неральн≥й вод≥; в≥дпочинок в закарпатськ≥й родин≥; зустр≥ч Ќового року; –≥здв¤ний тур (особливост≥ зустр≥ч≥ –≥здва в  арпатах, катанн¤ на сан¤х, запр¤жених тр≥йкою коней); ќрган≥зац≥¤ екскурс≥йних поњздок до ”горщини, —ловак≥њ (в≥зи на 2 дн≥); тренувальн≥ збори дл¤ футбольних команд тощо.
÷≥ обТЇкти туризму щор≥чно приваблюЇть до себе багаточисельних турист≥в та охочих в≥дпочити не т≥льки з нашого села, району, област≥, ”крањни, а й нав≥ть ≥з заруб≥жж¤.
« усього вищеперерахованого та вказаного Ї вс≥ п≥дстави вважати с.≤льниц¤ високо розвинутим селом у сфер≥ туризму, а також можливост≥ подальшого перспективного його розвитку.
ќтже, з усього вище перерахованого та вказаного робимо висновок, що :
село ≤ Ћ № Ќ » ÷ я - це :
по - перше, багаточисельний та високорозвинений населений пункт, ¤кий займаЇ велику територ≥ю;
по - друге, село з розвинутим с≥льським господарством, п≥дприЇмництвом, туризмом та соц≥альною сферою;
по - третЇ, мальовнича м≥сцев≥сть «акарпатт¤, ¤ка приваблюЇ до себе своЇ неповторною красою, чистотою природи, душевним затишком та в≥дпочинком, у ¤коњ Ї вс≥ належн≥ умови дл¤ ≥нвестиц≥йних вклад≥в, ¤к≥ згодом обовТ¤зково принесуть чимал≥ прибутки.
” раз≥ виникненн¤ запитань просимо звертатись за такою адресою:
”крањна, «акарпатська область, ≤ршавський район,
село ≤льниц¤, вул. √агар≥на, 24,
поштовий ≥ндекс 90130
≤льницька с≥льська рада
“елефони : 8 (03144) 2-13-06 та 8 (03144) 79-7-83C≥льська рада ≤льниц≥
 ультов≥ споруди ≤льниц≥ та Ќовоселиц≥
≤льницька школа
≤льницьк≥ заводи
 раЇвиди ≤льниц≥
 раЇвиди Ќовоселиц≥
‘ото ≥нших населених пункт≥в «акарпатт¤
«акарпатський рейтинг
 уплю диплом на www.diplom-moscow.ru, куплю диплом на www.doconline.ru,  уплю диплом,  упить диплом

Copyright © ≤льниц¤ 2007 ¬с≥ права захищен≥